Готовый кроссворд по предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - на тему «Мiжнароднi органiзацiї у сферi регулювання свiтової торгiвлi (укр.)»

 
По горизонтали
3. … — орган Генеральної Асамблеї ООН, заснована в 1964 р. Її утворення ґрунтувалося на тiй пiдставi, що ГАТТ була на­пiвзакритою органiзацiєю, своєрiдним «клубом обраних», вхiд до якого був закритим для багатьох країн. Тому за iнiцiативою соцiалiс­тичних i низки країн, що розвиваються, було вирiшено створити ор­ган у системi ООН, який би регулював мiжнародну торгiвлю за прин­ципами, як передбачалося, справедливiшими. Головна iдея полягає в перенесеннi наголосу в механiзмi регулюв
5. Вищий орган БМВ, до якого входять представники всiх держав–учасниць Конвенцiї i яка збирається двiчi на рiк.
По вертикали
1. Вищим органом СОТ є … , яка скликається щонайменше раз на два роки.
2. … заснована в 1966 р. Вона є головним правовим орга­ном ООН в галузi прав мiжнародної торгiвлi.
4. … — створено в 1931 р. для нагляду за виконанням Паризької конвенцiї 1928 р. стосовно впорядкування проведення мiжнародних торговельно–промислових виставок.


Похожие категории кроссвордов:

1.
Нормативно-правове регулювання (укр.)
2.
Теорiя органiзацiї (укр.)
3.
Мiжнароднi перевезення (укр.)
4.
Социология (укр.)
5.
Зоопсихологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi неурядовi економiчнi органiзацiї (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiжнароднi валютно-кредитнi органiзацiї (укр.)
3.
По предмету Мiжнароднi органiзацiї (укр.) - Мiждержавнi органiзацiї з регулювання в галузi промисловостi, сiльського господарства, транспорту й зв’язку (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Класифiкацiя послуг в мiжнароднiй торгiвлi (укр.)
5.
По предмету Страхування (укр.) - Страховi послуги у сферi фiнансово-кредитних ризикiв (укр.)


Кроссворды по Мiжнароднi органiзацiї (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы