Готовый кроссворд по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - на тему "Лiзинг як рiзновид фiнансових послуг (укр.)"

 
По горизонтали
2. Лiзинг, що базується на поєднаннi грошових та компенсацiйних платежiв
4. Вид лiзингу, згiдно з яким передавання майна у лiзинг вiдбувається через посередника
7. Полягає в тому, що лiзингова фiрма спочатку придбаває у власника обладнання, а потiм надає це обладнання продавцевi (початковий власник) в оренду
8. Договiр (угода) лiзингу, в результатi укладення якого лiзингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування вiд лiзингодавця об’єкт лiзингу на термiн, менший вiд термiну, за який амортизується 90 % вартостi об’єкта лiзингу, визначеної в день укладання договору
9. Договiр (угода) лiзингу, в результатi укладення якого лiзингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування вiд лiзингодавця об’єкт лiзингу на термiн, не менший термiну, за який амортизується 60 % вартостi об’єкта лiзингу, визначеної в день укладання договору
10. Особа, яка продає майно, що є об’єктом лiзингу
12. Особа, яка отримує майно у тимчасове використання
13. Особа, яка спецiально придбаває майно для здавання його у тимчасове використання
По вертикали
1. Лiзинг, який повинен вiдповiдати чинному законодавству й економiчному змiсту лiзингу
3. Особа, що бере участь у фiнансуваннi лiзингової угоди (у разi високої вартостi угоди для фiнансування проекту лiзингодавцем залучаються банки, страховi компанiї, iнвестицiйнi фонди та iн.)
5. Лiзинг, що має спекулятивний характер i розрахований на одержання прибутку за рахунок чинних у країнi податкових та iнших пiльг
6. Лiзинг, що передбачає платежi у формi поставки товарiв, що виробляються на орендованому обладнаннi, або у формi надання зустрiчних послуг
11. Лiзинг, що передбачає, що всi платежi здiйснюються у грошовiй формiПохожие категории кроссвордов

1.
Этика (укр.)
2.
Географiя (укр.)
3.
Психодiагностика (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнвестування (укр.) - Лiзинг (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Облiк доходiв, видаткiв i фiнансових результатiв (укр.)
3.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Класифiкацiя послуг в мiжнароднiй торгiвлi (укр.)
4.
По предмету Мiжнародна торгiвля (укр.) - Тенденцiї розвитку свiтового ринку послуг у сучасних умовах (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по предмету Мiжнародна торгiвля (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы