Готовый кроссворд по предмету Iнвестування (укр.) - на тему «Лiзинг (укр.)»

 
По горизонтали
1. Як називається час на який лiзингоодержувачу надається право користування предметом лiзингу
4. Хто надає майно у виключне користування на визначений строк
6. Пiдприємницька дiяльнiсть, спрямована на iнвестування власних чи залучених фiнансових коштiв, яка полягає в наданнi лiзингодавцем у виключне користування на визначений строк лiзингоодержувачу майна
9. Що передає лiзингодавець лiзингоодержувачу
10. Вид операцiйного лiзингу
11. Вид лiзингу
По вертикали
1. Рiзновид лiзингу, в якому лiзингоодержувачем виступає селенг-компанiя, що приймає у користування майно та окремi майновi права вiд громадян i господарчих субєктiв за плату
2. Що таке майновий найм
3. Ще один вид операцiйного лiзингу
4. Субєкт пiдприємницької дiяльностi, який одержує в користування обєкти Лiзингу за договором лiзингу
5. Ще один вид лiзингу
7. Форма лiзингу. передбачає передачу лiзингодавцем лiзингоодержувачу власного майна, набутого без попередньої домовленостi з лiзингоодержувачем
8. Передбачає передачу лiзингодавцем лiзингоодержувачу майна, набутого ним у власнiсть (господарське вiдання) за дорученням чи погодженням лiзингоодержувача У вiдповiдного постачальника (продавця) майна

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы