Готовый кроссворд по предмету Правознавство (укр.) - на тему "Законодавство (укр.)"

 
По горизонтали
6. Уявлення особи, що скоює правопорушення,  про бажаний результат, до якого вона прагне
8. Один з основних методiв здiйснення державою своїх функцiй, якi заключаються у виданнi органами державної влади законiв
10. Примусова мiра вiдповiдальностi, яка застосовується  як правило, за скоєння правопорушення
13. Таємне викрадення особистого майна
15. Член колегiї адвокатiв, який надає правову допомогу фiззичним та юридичним особам
По вертикали
1. Регулятивне правило, яке вказує межi свого застосування
2. Мiра перешкоди, яка викороистовується у злочинi, за котрi законом передбачено вирок у виглядi позбавлення волi
3. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або амого народу, який регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини, має найвищу юридичну силу
4. Протиправне повинне дiяння делiктоздатного суб’єкта, яке є особисто або суспiльно шкiдливим або небезпечним
5. Стiйкий правовий зв’язок людини зi своєю державою, який породжує взаємнi права та обов’язки
7. Головний закон України
9. Протиправна, винна (умисна або необережна) дiя чи бездiяльнiсть, яка посягає на громадський порядок, права i свободи громадян
11. Психiчне вiдношення суб’єкта права к здiйсненню злочину та їх наслiдками
12. Особисте розпорядження фiзичної особи на випадок його смертi
14. Певна форма органiзацiї суспiльства, яка характерiзується наявнiстю встановленої територiї, населення, що проживає на нiй, i спецiального апарату здiйснення суверемної полiтичної владиПохожие категории кроссвордов

1.
Господарське законодавство (укр.)
2.
Макроекономiка (укр.)
3.
Анестезiологiя (укр.)
4.
Этика (укр.)
5.
Психодiагностика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По правоведению - Законодавство (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Облiк i аудит (укр.) - Визначення (укр.)
4.
По предмету Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.) - Аутсорсинг (укр.)
5.
По экономике - Рефiнансування (укр.)


Кроссворды по предмету Правознавство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы