Готовый кроссворд по математике - на тему «Диференцiйне рiвняння (укр.)»

 
По горизонтали
3. Якi рiвняння треба перевiряти системою: y=ty
5. Що використовується в задачах кошiяка форма
11. Роздiл математики про якi рiвняння вивчає теорiю та способи розвязування рiвнянь, що мiстять шукану функцiю та її похiднi рiзних порядкiв одного аргументу чи кiлькох аргументiв
12. Похiдна вiд сiнусу
14. Як називаються коренi характеристичного рiвняння в випадку y-7y+10y=0
15. Особливе значення мала тут вiдкрита ним формула … ньютона
По вертикали
1. Якi задачi полягають в розвязаннi диференцiальних рiвняннь через фiзичнi формули
2. Хто винайшов дiференцiальнi рiвняння
4. Якi диференцiальнi рiвняння другого порядку мають вигляд ay+by+y=p(x)
6. Як називаються коренi характеристичного рiвняння у випадку y-6y+25y=0
7. Як називається рiвняння виду y’+p(x)*y=g(x), де p(x) та g(x) – непевнi на деякому промiжку функцiї
8. Як називаються диференцiальнi рiвняння типу y(4)=cos2x
9. Який метод полгає в пiдстановцi y=u*v, y=u*v+u*v
10. Як називаєтся рiвняння виду y’=f1(x)*f2(у), де f1(x) if2(у) – заданi i непервнi на деякому iнтервалi функцiї
13. Як називаються коренi характеристичного рiвняння у випадку y-8y+16y=0


Похожие категории кроссвордов:

1.
Бiопаливо (укр.)
2.
Етика (укр.)
3.
Фiлософiя (укр.)
4.
Iсторiя (укр.)
5.
Риторика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по математике

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы