Готовый кроссворд по предмету Фiлософiя (укр.) - на тему "Середньовiччя та Вiдродження (укр.)"

 
По горизонтали
2. Культурно-фiлософський рух, що ґрунтувався на iдеалах гуманiзму та орiєнтувався на спадщину античностi
3. Тип свiтогляду, що орiєнтується на Бога як основу формування свiтоглядної системи
6. Релiгiйне вчення про кiнець свiту
7. Судово-слiдча органiзацiя, створена католицькою церквою для розслiдування єресей
8. Переконання, згiдно з яким людина є центр Всесвiту i кiнцева мета усiєї свiтобудови
9. Християнська фiлософiя, викладена у творах батькiв церкви
10. Використання хитростi i лукавства в управлiннi державою або взагалi в адмiнiструваннi
13. Людина як подоба, вiдображення, дзеркало, символ Всесвiту
14. Середньовiчне вчення, яке застосовувало формальну логiку для доказу догматiв вiри
15. Прихильники мусульманського схоластичного богословя
17. Течiя в захiдноєвропейськiй культурi епохи Вiдродження, яка визнає людину найвищою цiннiстю у свiтi
19. Арабський фiлософ i лiкар, представник арабського аристотелiзму
20. Автор гелiоцентричної теорiї побудови Сонячної системи
21. Фiлософська доктрина, яка стверджує, що всесвiт є iдентичним з Богом
По вертикали
1. Напрямок схоластичної фiлософiї, згiдно з яким пiзнання проявляється разом з досвiдом, але не виходить з досвiду
4. Позначення загальних iдей у середньовiчнiй фiлософiї
5. Вчення, яке стверджує, що Бог є творцем свiту, але не є творцем зла
11. Фiлософський напрямок, що мав за мету захист християнського вiровчення
12. Напрямок у середньовiчнiй фiлософiї, що вiдкидав онтологiчне значення унiверсалiй
16. Автор книги-утопiї Мiсто Сонця
18. Напрям думки, протилежний номiналiзму щодо питання про унiверсалiїПохожие категории кроссвордов

1.
Фiзика (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iсторiя (укр.) - Культура Середньовiччя (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по предмету Фiлософiя (укр.)

- А -
- Г -
- Д -
- Е -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы