Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему "Управлiння товарними запасами торговельного пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Перiод, за який товар проходить увесь шлях вiд виробництва до кiнцевого споживача - … товарного обертання
4. Запас … зберiгання – це запаси якi необхiднi для формування торгової пропозицiї в перiоди сезонних змiн попиту чи пропозицiї товарiв.
6. … товарного запасу – це показник який визначає запланований оптимальний розмiр страхового товарного запасу.
7. … товарних запасiв – вiдносний показний який використовують для оцiнки забезпеченостi товарообороту товарними запасами.
8. Запас, який створюється для забезпечення безперервної торгiвлi у разi значного збiльшення попиту в окремi перiоди, можливого порушення термiнiв та обсягiв поставки товарiв та iнших непередбачуваних обставин - це … запас.
По вертикали
1. Товарний … - це сукупнiсть товарної маси, що знаходиться в сферi обiгу i призначена для продажу.
3. Запас … зберiгання – це головна частина всiх товарних запасiв призначеннi для забезпечення безперервного продажу товарiв.
5. … товарного запасу – це необхiдний запас для забезпечення безперервної реалiзацiї з метою найбiльш повного задоволення обсягу та структури споживчого попиту населення.Похожие категории кроссвордов

1.
Корпоративне управлiння (укр.)
2.
Стратегiчне управлiння (укр.)
3.
Управлiння персоналом (укр.)
4.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
5.
Економiка пiдприємства (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Доходи торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
5.
По предмету Пiдприємництво i бiзнес-культура (укр.) - Управлiння потенцiалом пiдприємства (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы