Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему "Доходи торговельного пiдприємства (укр.)"

 
По горизонтали
2. Це процес встановлення цiн на товари та послуги
3. Повторний продаж
4. Те, що виробляє пiдприємство
7. Дiяльнiсть субєктiв господарювання з продажу товарiв
9. Знижки, що надаються за передчасну оплату порiвняно з термiном, визначеним у контрактi, а також за товар зниженої якостi
10. Знижки, якi надаються покупцям за термiнову оплату готiвкою
11. Запит фактичного або потенцiйного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштiв, що призначенi для цiєї покупки
По вертикали
1. Виручка вiд продажу безпосередньо населенню споживчих товарiв для особистого споживання як за готiвку, так i за розрахунковi чеки установ банкiв, через органiзований споживчий ринок, тобто спецiально органiзовану торгову мережу
5. Цiлеспрямований програмований чи довiльний вплив на обєкти задля досягнення кiнцевої мети за допомогою процесорiв, явищ, процесiв, коли є з ними взаємодiя в режимi детермiнованої чи довiльної програми/регламенту
6. Загальна сума прибутку отримана пiдприємством вiд пiдприємницької дiяльностi
8. Частина бухгалтерського балансу, що вiдображає на певну дату всi наявнi на даному пiдприємствi матерiальнi цiнностi, кошти, борги рiзних осiб та установ у грошовому виразiПохожие категории кроссвордов

1.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
2.
Економiка пiдприємства (укр.)
3.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
4.
Фiзика (укр.)
5.
Математика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння товарними запасами торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
5.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)


Кроссворды по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы