Готовый кроссворд по предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - на тему «Доходи торговельного пiдприємства (укр.)»

 
По горизонтали
3. Це процес встановлення цiн на товари та послуги
4. Повторний продаж
5. Те, що виробляє пiдприємство
8. Дiяльнiсть субєктiв господарювання з продажу товарiв
10. Знижки, що надаються за передчасну оплату порiвняно з термiном, визначеним у контрактi, а також за товар зниженої якостi
11. Очiкувана властивiсть обєкта, яка є мотивом створення, виробництва, володiння, використання цього обєкта
По вертикали
1. Знижки, якi надаються покупцям за термiнову оплату готiвкою
2. Виручка вiд продажу безпосередньо населенню споживчих товарiв для особистого споживання як за готiвку, так i за розрахунковi чеки установ банкiв, через органiзований споживчий ринок, тобто спецiально органiзовану торгову мережу
4. Запит фактичного або потенцiйного покупця, споживача на придбання товару за наявних у нього коштiв, що призначенi для цiєї покупки
6. Цiлеспрямований програмований чи довiльний вплив на обєкти задля досягнення кiнцевої мети за допомогою процесорiв, явищ, процесiв, коли є з ними взаємодiя в режимi детермiнованої чи довiльної програми/регламенту
7. Загальна сума прибутку отримана пiдприємством вiд пiдприємницької дiяльностi
9. Частина бухгалтерського балансу, що вiдображає на певну дату всi наявнi на даному пiдприємствi матерiальнi цiнностi, кошти, борги рiзних осiб та установ у грошовому виразi


Похожие категории кроссвордов:

1.
Економiка пiдприємства (укр.)
2.
Звiтнiсть пiдприємства (укр.)
3.
Органiзацiйний розвиток пiдприємства (укр.)
4.
Енергетика (укр.)
5.
Етика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння прибутком торговельного пiдприємства (укр.)
2.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння капiталом торговельного пiдприємства (укр.)
3.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Управлiння товарними запасами торговельного пiдприємства (укр.)
4.
По предмету Економiка торговельного пiдприємства (укр.) - Стратегiя дiяльностi торговельного пiдприємства та її обґрунтування. (укр.)
5.
По - Основнi виробничi фонди промислового пiдприємства. Оборотнi засоби пiдприємства. (укр.)


Кроссворды по Економiка торговельного пiдприємства (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы