Готовый кроссворд по предмету Банкiвська справа (укр.) - на тему "Кредит (укр.)"

 
По горизонтали
3. … вiдсоток є винагородою, яку одержує власник грошей за те, що надав їх пiдприємствам або приватним особам для використання
6. Кошти й матерiальнi цiнностi, що надаються кредитором у користування позичальнику на визначений строк та пiд вiдсоток. Кредит подiляють на фiнансовий, товарний i кредит пiд цiннi папери, якi засвiдчують вiдносини позики
7. Грошi, якi надаються у користування клiєнту
9. Кредит, наданий державою юридичним особам з державною користю
10. Найбiльш розповсюджений кредит
По вертикали
1. Кредит на придбання продукцiї
2. Кредит, який надається привтаним особам
3. Субєкт кредитних вiдносин, який отримав у тимчасове користування грошовi кошти
4. Ромадянин або юридична особа, яка має пiдтвердженi належними документами майновi вимоги до боржника
5. Кредит на термiн бiльше 5ти рокiв
8. Передача у користування певних товарiв/робiт/послуг за певний вiдсоток(плату)
9. Це грошовi кошти або цiннi папери, переданi в банк фiзичними або юридичними особами на тимчасове користування пiд певнi вiдсотки

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы