Готовый кроссворд по предмету Мiкроекономiка (укр.) - на тему «Витрати виробництва (укр.)»

 
По горизонтали
3. Витрати на змiннi затрати
7. Витрати, що визначають розмiр пiдприємства та параметри його виробничих потужностей
11. Зниження витрат виробництва на одиницю продукцiї в результатi збiльшення обсягiв виробництва
14. Лiнiя, що обєднує всi можливi комбiнацiї ресурсiв, якi мають однакову сумарну вартiсть
По вертикали
1. Середня величина витрат на в-цтво одиницi продукцiї чи сума загал.витрат на одиницю
2. Це витрати, котрi додатково потрiбнi для виробництва кожної одиницi продукту понад визначений обсяг
4. Крива, що вiдображає рiзнi варiанти комбiнацiй ресурсiв, якi можуть бути використанi для виробництва заданого обсягу продукцiї
5. Обсяг випуску на одиницю виробничого фактора, що використовується
6. Виплати, якi повинна зробити фiрма, щоб придбати ресурси у їх власникiв
8. Стан, коли виробник намагається досягти такої комбiнацiї використовуваних ресурсiв для виробництва означеного обсягу продукцiї, за якої величина витрат буде мiнiмальною
9. Змiна величини сумарного продукту за рахунок введення у виробництво 1-ї додаткової одиницi будь-якого змiнного ресурса
10. Те, що залишається пiсля вирахування всiх економiчних витрат
12. Кiлькiсть блага, виготовленого з використанням певної кiлькостi виробничого фактора
13. Оцiнене у вартiснiй формi споживання виробничих ресурсiв, повязане з виробництвом та реалiзацiєю продукцiї

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы