Готовый кроссворд по предмету Корпоративне управлiння (укр.) - на тему "Господарськi товариства як об’єкт корпоративного управлiння (укр.)"

 
По горизонтали
1. Акцiонерне товариство, акцiї якого можуть розповсюджуватися через вiдкриту пiдписку та купiвлю-продаж на бiржах
6. Поширена форма господарських товариств в Українi
9. Товариство, що має статутний фонд, роздiлений на частки, розмiр яких визначається установчими документами
По вертикали
2. Документи якi мають мiстити певнi обов’язковi вiдомостi, зокрема, про вид товариства, предмет i цiлi його дiяльностi, склад засновникiв та учасникiв, найменування та мiсцезнаходження, розмiр i порядок утворення статутного фонду
3. На якому капiталi функцiонують громадськi товариства
4. Що випускає акцiонерне товариство
5. Акцiонерне товариство, акцiї якого розподiляються мiж засновниками i не можуть розпов-сюджуватися через пiдписку, купуватися та продаватися на бiржi
7. Товариство, що поєднує риси товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю i повного товариства
8. Характерною рисою капiталiв господарських товариств єПохожие категории кроссвордов

1.
Стратегiчне управлiння (укр.)
2.
Управлiння персоналом (укр.)
3.
Фiзика (укр.)
4.
Математика (укр.)
5.
Цiноутворення (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Сутнiсть та змiст корпоративного управлiння (укр.)
2.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Загальнi органiзацiйнi засади корпоративного управлiння (укр.)
3.
По предмету Корпоративне управлiння (укр.) - Державне регулювання корпоративного сектора (укр.)
4.
По менеджменту - Стратегiя управлiння (укр.)
5.
По предмету Адмiнiстративне право (укр.) - Державне управлiння (укр.)


Кроссворды по предмету Корпоративне управлiння (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы