Готовый кроссворд по предмету Фiнансове право (укр.) - на тему «Фiнансовi правовiдносин (укр.)»

 
По горизонтали
5. Передбачена нормами права мiра можливої поведiнки учасника правовiдносин.
7. Сукупнiсть фiнансових ресурсiв розпорядниками яких є певнi мiжнароднi о-цiї за рахунок яких задовольняються потреби певної групи держав
По вертикали
1. Це сукупнiсть грошових вiдносин, пов’язаних з формуванням, розподiлом та використанням централiзованих фондiв коштiв.
2. Це сукупнiсть урегульованих фiнансово-правовими нормами окремих ланок фiнансових вiдносин i фiнансових установ, за допомогою яких держава формує, розподiляє i використовує централiзованi i децентралiзованi грошовi фонди.
3. Ормативно-правовий акт, який надiлений найвищою юридичною силою, приймається в особливому порядку та регулює найбiльш важливi суспiльнi вiдносини
4. Це врегульованi фiнансово-правовими нормами суспiльнi вiдносини, учасники яких виступають як носiї юридичних прав та обов'язкiв у сферi мобiлiзацiї, розподiлу й витрачання фондiв коштiв держави.
6. Фiнансовi ресурси розпорядниками яких є певна фiз … чи юр. особа приватного характеру i якi спрямованi на задоволення потреб цiєї ж особи.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы