Готовый кроссворд по предмету Фiнансове право (укр.) - на тему «Джерела фiнансового права (укр.)»

 
По горизонтали
3. Нормативний правовий акт мiсцевих рад депутатiв, вiдповiдно до якого встановлюються, вводяться, змiнюються i припиняють дiяти мiсцевi податки i збори
4. Закони, що включають систему норм, найбiльш повно регулюють певне коло суспiльних вiдносин - це
8. Чиї укази мiстять доручення органам державної влади з розробки тих чи iнших нормативних актiв у сферi фiнансiв
9. Акт управлiння общенормативного змiсту, видаваний Урядом України в межах його компетенцiї, на основi i на виконання Конституцiї РФ
10. Який договiр регулюється мiжнародним правом i полягає мiж рiзними державами
12. Специфiчний механiзм реалiзацiї, що передбачає волю держави в конкретних нормах права
13. Який правовий акт являє собою результат правотворчостi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, в яких мiстяться норми фiнансового права
14. Якими нормативно- правовими актами є статути, рiшення вчених рад державних вищих навчальних закладiв, що зачiпають питання їх фiнансової дiяльностi i мiстять фiнансово-правовi норми
По вертикали
1. Що є правовими актами представницьких i виконавчих органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, в яких мiстяться норми фiнансового права
2. Який нормативно -правовий акт є актом Мiнiстерства, вiдомства пiдзаконним, адресований органiзацiям, установам даного мiнiстерства, виданий у межах компетенцiї вiдповiдного органу на основi та на виконання законiв i постанов Уряду РФ
5. Чиї закони, що мiстять фiнансово-правовi норми, приймаються в межах компетенцiї певнiй територiї
6. Який кодекс є кодифiкованим джерелом фiнансового права, який регулює вiдносини, що виникають у процесi формування доходiв та здiйснення видаткiв бюджетiв всiх рiвнiв бюджетної системи
7. Акти, що не мiстять правових норм загального характеру
11. Яка доктрина притаманна мусульманським країнам

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы