Готовый кроссворд по предмету Планування i контроль (укр.) - на тему "Стратегiчне планування на пiдприємствi (укр.)"

 
По горизонтали
3. Суперництво мiж суб'єктами ринкової економiки за найкращi умови виробництва, вигiдну позицiю на ринку тощо
4. Вкладення капiталу з метою отримання прибутку
5. Витрати, що безпосередньо не змiнюються при збiльшеннi або зменшеннi масштабiв виробництва в корот­костроковому перiодi називають
6. Економiчна дiяльнiсть суб’єкта (бiзнесмена, пiдприємця) в умовах ринку з метою отримання доходу шляхом випуску та реалiзацiї товарiв, робiт або послуг.
7. Кiлькiсть товару, яку споживачi бажають i можуть придбати за рiзними цiнами протягом певного перiоду часу.
По вертикали
1. Одна з функцiй керування, процес вибору цiлей пiд час прийняття управлiнських рiшень
2. Розмiр ресурсiв, використаних в процесi виробництва товарiв i виконання послуг з метою одержання прибутку
5. Сума, на яку доходи перевищують пов'язанi з ними витрати

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы