Готовый кроссворд по предмету Мiжнародне оподаткування (укр.) - на тему "Планування (укр.)"

 
По горизонтали
1. Метод, суть якого полягає в тому що пiдприємству, яке вирiшило зняти з себе податковий тягар необхiдно проводити розрахунки iз сiльгосвиробником непрямо, а через посередника, на роль якого найкраще пiдходить пiдприємець - платник пдв, який застосовує звичайну систему оподаткування
3. Процес розробки податкових планiв, виходячи з нормативiв, якi затвердженi в законодавчих та у пiдзаконних актах з метою своєчасного й повного визначення податкових зобовязань перед бюджнтами всих рiвнiв
4. Який характер має податкове планування пiдприємства
6. При розробцi якого плану бюджету вiдбувається державне планування податкових платежiв
9. Яке податкове планування є головним типом податкового планування на рiвнi державного та мiсцевих бюджетiв
10. Скiльки є планувань податкових платежiв залежно вiд рiвня управлiння
По вертикали
2. З якої частини розраховується дохiдна частина бюджету
5. Найбiльш поширений критерiй оптимiзацiї податкових платежiв субєкта господарювання на протязi податкового перiоду
7. Зi скiлькох етапiв складається розробка податкового прогнозу на державному рiвнi
8. Пiдприємство, що має невiдшкодованi суми пдв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы