Готовый кроссворд по предмету Конституцiйне право (укр.) - на тему "Система органiв державної влади (укр.)"

 
По горизонтали
4. Яку вiдповiдальнiсть несуть члени кму за дiяльнiсть кму
6. Назва парламенту у Латвiї
7. Найвищий орган державної законодавчої влади у сша
12. Чiєю власнiстю є майно мда
13. Установа виконавчої влади держави або самоврядної територiї, яка вiдає певною галуззю або сферою суспiльного життя i здiйснює державне управлiння в цiй сферi
15. В умовах демократiї уряд повинен виражати … iнтереси
18. Основна специфiчна форма дiяльностi суду
20. Є головним (провiдним) органом у системi центральних органiв виконавчої влади в забезпеченнi впровадження Державної полiтики у визначенiй сферi дiяльностi
По вертикали
1. У цiй країнi iснує змiшана (дуалiстична) модель уряду
2. Країна, в якiй Конституцiя може строго лiмiтувати кiлькiсть i види мiнiстерств i мiнiстрiв
3. Яку вiдповiдальнiсть несуть члени кму за стан справ у сферi державного управлiння
5. Європейська країна, у якiй голова держави має лише представницькi функцiї
6. Верхня палата Парламенту Францiї
7. Закон, який регулює правовий статус усiх державних органiв у кнр
8. Голова парламенту
9. Голова виконавчої влади у сша
10. Найвищий виборний орган державної законодавчої влади, в якому здiйснюється представництво основних полiтично активних груп населення країни
11. Суд, що не входить до судової системи України
13. Країна, в якiй Монарх визнається джерелом суверенної влади, символом єдностi нацiї та главою церкви
14. Один iз способiв формування уряду
16. Сукупнiсть структурних пiдроздiлiв i посад, що забезпечує дiяльнiсть мiнiстра i виконання покладених на мiнiстерства завдань
17. Голови мда видають розпорядження якої дiї
19. Як називається уряд, створений з представникiв декiлькох партiй
20. Хто займає першу ланку в структурi мiнiстерства
21. Допомiжний орган кму

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы