Готовый кроссворд по информатике - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
2. Елемент вiкна, що застосовується для збiльшення або зменшення певної змiнної
6. Програма, що працює пiд керуванням ос Windows
8. Постачальник послуг в Iнтернетi
10. Елемент вiкна, що дозволяє обрати лише один з кiлькох варiантiв
12. Наука про iнформацiю
18. Програма для зменшення обсягу файлу
19. Пристрiй виводу iнформацiї
23. Одиниця зберiгання даних на гнучких i жорстких дисках компютерiв
24. Всесвiтня мережа
По вертикали
1. Папка, де зберiгаються видаленi файли
3. Набiр завнiшнiх та внутрiшнiх пристроїв вводу-виводу разом складають …
4. Позначає резидентнi програми, завантаженi в память самою системою
5. Одна з кiлькох сторiнок дiалогового вiкна
7. Взаємодiя мiж користувачем та компютером
8. Умовний малюнок iз зображенням яких-небудь дiй, подiй, предметiв i тощо
9. Величина, що визначае кiлькiсть точок на одиницю площi
11. Службова програма
13. Характеристика процесора
14. Меню, що викликається правою кнопкою мишi чи спецiальною клавiшею клавiатури
15. Цифрове поле, обладнане парою стрiлок, натисканням на якi можна збiльшити або зменшити значення чисел
16. Елемент дiалогового вiкна у виглядi галочки
17. Програма керування зовнiшнiм пристроєм
20. Paint - це найпростiший графiчний
21. Найпростiший текстовий редактор
22. Лiнiйка, на якiй розмiщенi кнопкиКроссворды по информатике

- E -
- O -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы