Готовый кроссворд по информатике - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Умовний малюнок iз зображенням яких-небудь дiй, подiй, предметiв i тощо
6. Пристрiй для перенесення iнформацiї з одного компютера на iнший
10. Характеристика процесора
11. Найпростiший текстовий редактор
12. Всесвiтня мережа
13. Цифрове поле, обладнане парою стрiлок, натисканням на якi можна збiльшити або зменшити значення чисел
15. Папка, де зберiгаються видаленi файли
16. Меню, що викликається правою кнопкою мишi чи спецiальною клавiшею клавiатури
17. Елемент дiалогового вiкна у виглядi галочки
19. Постачальник послуг в Iнтернетi
20. Пристрiй виводу iнформацiї
23. Позначає резидентнi програми, завантаженi в память самою системою
24. Одна з кiлькох сторiнок дiалогового вiкна
25. Елемент вiкна, що застосовується для збiльшення або зменшення певної змiнної
По вертикали
1. Програмний модуль, що використовується для керування роботою пристроїв
2. Службова програма
3. Головний компютер в мережi
5. Наука про iнформацiю
7. Одиниця зберiгання даних на гнучких i жорстких дисках компютерiв
8. Програма для зменшення обсягу файлу
9. Пристрiй для вiдображення iнформацiї
14. Взаємодiя мiж користувачем та компютером
18. Елемент вiкна, що дозволяє обрати лише один з кiлькох варiантiв
21. Paint - це найпростiший графiчний
22. Програма, що працює пiд керуванням ос Windows
Кроссворды по информатике

- E -
- M -
- S -
- W -
- А -
- Б -
- В -
- Г -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Х -
- Э -
- Я -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы