Готовый кроссворд по финансам и кредиту - на тему "Грошовi реформи (укр.)"

 
По горизонтали
3. Експорт чи iмпорт стає дешевшим при девальвацiї
6. В якому мiсяцi вiдбулося введення постiйної грошової одиницi – гривнi
9. При якому методi стабiлiзацiї грошового обiгу вiдбувається лiквiдацiя старих грошових знакiв i випуск нових
По вертикали
1. Зниження цiн на експорт чи iмпорт характерно для ревальвацiї
2. В якому мiсяцi було запроваджено купон, який функцiонував паралельно з рублем
4. Який метод стабiлiзацiї грошового обiгу характеризує пiдвищення курсу вартостi нацiональної валюти щодо iноземних валют
5. При якому методi вiдбувається обмiн усiх старих грошових знакiв на новi, в певнiй пропорцiї цiн, балансованої вартостi, платiжних зобов’язань
7. Яка грошова реформа зводиться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тiєї, що функцiонує
8. Яка реформа пов?язана iз введенням в обiг нових грошей за короткий строк (7-15 днiв)
10. Знецiнення грошей внаслiдок надмiрного зростання грошової маси в оборотi, що виявляє себе через зростання цiнПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Грошi та кредит (укр.) - Грошовi системи (укр.)
2.
По предмету Бухгалтерський облiк (укр.) - Грошовi кошти. Запаси. Основнi засоби (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По - Дiєприкметник (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Законодавство (укр.)


Кроссворды по финансам и кредиту

- Б -
- Г -
- Д -
- И -
- К -
- О -
- Р -
- Ф -
- Ф -
- Э -Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы