Готовый кроссворд по предмету Естетика (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Перiод/час догматизацiї основних категорiй i положень естетики, а також зростання iнтересу до античної спадщини.
7. Спокiй, мовчання, зреченiсть. У широкому значеннi це етико-аскетичне вчення про шляхи єднання людини з богом через «очищення серця» сльозами i самоконцентрацiю свiдомостi.
8. Стиль, який панував у захiдноєвропейському мистецтвi в XIII – XV ст.
По вертикали
1. Можливiсть естетичної здатностi судження здiйснювати вибiр, що має всезагальне значення.
2. Вчення, яке склалося у III ст. i активно розвивалося до VI ст. Спроба реставрацiї античної фiлософiї i грецької мiфологiї. Засновником цього напряму був римський фiлософ Плотiн (III ст. н. е.), який намагався об'єднати у новому фiлософському вченнi iдеї Платона, Арiстотеля та пiфагорiйцiв.
3. Основа естетичної свiдомостi, на якiй розвиваються iншi, бiльш складнi, елементи естетичного усвiдомлення свiту.
5. Яке слово означає: першо-образ, взiрець досконалостi.
6. Джерело вiри та засiб морального очищення й удосконалення.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы