Готовый кроссворд по предмету Естетика (укр.) - на тему «Естетичнi канони давньоєгипетського мистецтва (укр.)»

 
По горизонтали
2. Спецiальнi фiгурки, що зображують людей, як правило зi схрещеними на грудях руками, або з будь-якими знаряддями працi.
5. Прямокутний двiр або сад, площа, зала, оточенi з чотирьох сторiн критою колонадою.
7. Тип гробниць давньоєгипетської знатi епохи Раннього та Стародавнього царства, що були збудованi з сирцевої цегли прямокутниками iз злегка похилими стiнами та пласким дахом.
По вертикали
1. Особливий геральдичний символ Давнього Єгипту, що мiстив у собi iм'я фараона; аналогiчний бiльш пiзньому картушу.
3. Технiка виконання творiв декоративно-прикладного мистецтва, оздоблення виробiв, iнтер'єрiв, фасадiв будiвель рiзнокольоровими шматочками твердих матерiалiв (дерева, металу, мармуру)
4. Особлива архiтектурна форма.Пiрамiда, вузька i висока, на малiй за площею основi. Мала поширення в Давньому Єгиптi
5. Споруда у формi, зазвичай правильної геометричної пiрамiди, у якої бiчнi сторони мають форму рiвнобедреного трикутника з вершинами, що збiгаються в однiй точцi.
6. Титул монарха в Стародавньому Єгиптi, сучасне найменування правителiв Стародавнього Єгипту.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы