Готовый кроссворд по предмету Естетика (укр.) - на тему "МИСТЕЦТВО ПЕРВIСНОЇ ДОБИ (укр.)"

 
По горизонтали
1. Декоративна звивиста лiнiя, що є неперервною i формує повторюваний мотив
5. Уподiбнення будь-чого, що не є людиною, до людини або перенесення її фiзичних та iнтелектуальних властивостей на iстот, речi та явища навколишнього свiту.
7. Одна з раннiх форм релiгiйних вiрувань, що виявляється в поклонiннi предметам неживої природи
По вертикали
1. Доiсторична пам'ятка мегалiтичної культури, що є вертикально поставленим кам'яним блоком
2. Вiра в те, що предмети, природнi явища, тварини або люди надiленi душею
3. Поєднання або злиття, комплексне проявлення чи використання самодостатнiх чи навiть несумiсних i непорiвнюваних явищ, образiв мислення та поглядiв
4. Вiра в iснування кровно-родинного зв'язку мiж групами людей i твариною
6. Первiснi статуетки жiнок, якi виготовляли первiснi люди

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы