Готовый кроссворд по предмету Електротехнiка (укр.) - на тему "Загальна (укр.)"

 
По горизонтали
6. Обмотка, зєднана з навантаженням
9. Струм, який використовується в промисловостi
11. Для розширення меж вимiрювання амперметру використовується …
12. Промiжок часу через який всi значення струму повторюються
16. Пристрiй, що перетворюе електричну енергiю в електричну
19. Змiна напрямку обертання
20. Електровимiрювальний прилад високої чутливостi
22. Харктеристика швидкостi обертання ротора вiд обертового моменту
25. Найбiльше значення, яке можна вимiряти за допомогою даного засобу вимiрювання
По вертикали
1. Максимальне значення змiнного струму
2. Нерухома частина електродвигуна
3. Струм, що змiнює свою величину i напрямок, називається
4. Прилад для вимiру сили струму
5. Рiзниця потенцiалiв в електричному полi
7. Степiнь вiдставання ротора вiд обертового магнiтного поля
8. Форма графiка змiнного струму
10. Режим роботи трансформатора, коли первинна обмотка включена пiд номiнальну напругу, а в ланцюг вторинної обмотки включене навантаження
13. Його збирають з листiв електротехнiчної сталi товщиною 0, 32 - 0, 5 мм
14. Апарат для змiни величини напруги
15. Як називається трансформатор, якщо його k> 1
17. Вид ротору з назвою бiльчина клiтка
18. Величина зворотня опору
21. Вид двигуна у якого швидкiсть обертання ротора не дорiвнює швидкостi обертання магнiтного поля статора
23. Робота за одиницю часу
24. Пристрiй, який перетворює механiчну енергiю в електричну

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы