Готовый кроссворд по предмету Екологiя (укр.) - на тему «Термiни (укр.)»

 
По горизонтали
2. Наука, що вивчає стан оточуючого середовища, його охорону.
5. Iндустрiально-виробничi вiдходи, що височiють поблизу кам’яновугiльних шахт
7. Яка пил утворюється в результатi механiчної обробки рiзних матерiалiв (дроблення, пiдривання, заповнення тощо), теплових процесiв (спалювання, прожарювання, сушка, плавання), транспортування сипучих матерiалiв (погрузка, просiювання, сортування)
8. Якi забруднюючi речовини формуються в результатi хiмiчних реакцiй, наприклад окислення, випалювання руд i нерудної мiнеральної сировини
9. Викликають кислотнi дощi i тумани сполуки азоту i сiрки з загальною назвою …
10. Одне з джерел викиду вуглекислого газу
11. Найбiльш небезпечними джерелами загярзненiя атмосфери є
По вертикали
1. Вони є електричнi i магнiтнi
3. Змiни в природi чи подiї, що призвели до руйнувань, загибилi людей називають
4. При спiвiснуваннi компонентiв неживої природи (повiтря, грунт, вода) виникає вiдсталу речовину
6. Хiмiчнi заводи, електростанцiї здiйснюють небезпечнi викиди в повiтря.Їх загальна назва промисловi …

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы