Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) на тему "Психологiя трудових вiдносин (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 22 слов
Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) на тему Кросcворд по предмету Психологiя (укр.) на тему
 
По горизонтали
2. Повага до самого себе, до своєї особи
8. Подiл на вищi й нижчi посади, чини
9. Короткi текстовi повiдомлення, котрi мiстять рiзну за призначенням iнформацiю
10. Обєднання однодумцiв, якi керуються спiльною метою
14. Впевненiсть у собi i своїх дiях
18. Вид довгострокового планування персоналу
19. Класифiкацiя за iстотними ознаками
21. Джерело пошуку персоналу поза межами органiзацiї

По вертикали
1. Керiвник, який або випадково потрапив на цю посаду, або завдяки високим звязкам
3. Опис вимог до психiки людини
4. Спосiб побудови органiзацiї, що складається з ряду офiцiйних осiб, посади i пости яких утворюють iєрархiю i якi розрiзняються формальними правами i обовязками, що визначають їх дiї i вiдповiдальнiсть
5. метод стимулювання дiяльностi i поведiнки
6. Один iз видiв енкаунтер-груп, в цих групах увага загострюється на проявi негативних емоцiй, гнiву, агресiї
7. Режим управлiння, за якого єдиним легiтимним джерелом управлiння в органiзацiї є колектив
11. Перелiк керiвних посад, замiщення яких здiйснює не начальник даного вiдомства, а вищий орган
12. Опис вимог до трудової дiяльностi людини
13. Вид планування персоналу до 5 рокiв
14. прагнення людини до повнiшого виявлення, розвитку i реалiзацiї своїх особистiсних можливостей
15. Зiткнення протилежних iнтересiв i поглядiв,напруження i крайнє загострення суперечностей,що призводить до активних дiй,ускладнень,боротьби,супроводжуваних складними колiзiями
16. Як називається форма навчання, де основним при органiзацiї освiтнього процесує самостiйна робота людини, що навчається
17. Прагнення бути в товариствi iнших людей, потреба людини в створеннi теплих, емоцiйно значимих стосункiв з iншими людьми
20. Вищий рiвень розвитку i функцiонування соцiальної групи

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Психологiя i педагогiка (укр.)
2.
Соцiальна психологiя (укр.)
3.
Юридична психологiя (укр.)
4.
Страхування (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Трудове право (укр.) - Поняття та змiст трудових правовiдносин (укр.)
2.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
3.
По предмету Психологiя (укр.) - Психологiя та етика (укр.)
4.
По предмету Психологiя (укр.) - Вiкова психологiя (укр.)
5.
По психологии - Психологiя особистостi (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы