Готовый кроссворд по предмету Цивiльне право (укр.) - на тему "Набуття права власностi на бездоглядну домашню тварину (укр.)"

 
По горизонтали
4. Цiнностi, якi отримує особа в обмiн на послуги, якi вона надала для iншої особи, це
5. Сукупнiсть установлених законом ознак, за якими визначається суд, що має розглядати дану справу, її значення полягає у правильному розподiлi мiж судами справ, що пiдлягають розгляду по першiй судовiй iнстанцiї
11. Право власностi на домашню бездоглядну тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманнi та …
16. З якого моменту виникає право власностi на тварину
18. Знаходження загубленої речi-це
20. Цей обовязок слiд квалiфiкувати як такий, що має цивiльно-правовий змiст, i невиконання якого може тягти … вiдповiдальнiсть
21. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, має право на винагороду вiдповiдно до …
23. Особа, яка має право власностi, це
24. При вiдмовленi особи права власностi на тварину, вона переходить у право власностi до територiальної …
По вертикали
1. Право власностi на домашню бездоглядну тварину переходить до особи, у якої вона була на
2. Як називається тварина, яка гнемає господаря
3. Можливiсть вилучення корисних властивостей речi для задоволення потреб власника чи iнших осiб, називається
6. Що буде нести особа, яка завдасть шкоду бездогляднiй тваринi
7. Як називається грошова сума, що виплачується за завдану шкоду
8. Одна з правопiдстав права власностi
9. Вiдповiдальнiсть особи, у якої залишена домашня бездоглядна тварина, за її загибель або пошкодження є обмеженою за розмiром i
10. Вiдношення певних речей як до своїх, це
12. За якої наявностi особа буде нести цивiльно-правову вiдповiдальнiсть
13. Моральне зобовязання людини перед iншими, це
14. Змiна господарiв тварини, це
15. Особа, у якої домашня бездоглядна тварина знаходилась на утриманнi та в користуваннi до її передання власниковi, має право на вiдшкодування
17. Що повина дотримуватись особа при утриманнi чи користуваннi бездоглядною твариною
19. На перiод розшуку власника особа, що затримала тварину, має право …
22. Право на винагороду вiдповiдно до ст. 339 цк має лише особа, що затримала бездоглядну …
25. В який орган особа подає заяву

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы