Готовый кроссворд по предмету Кримiнальне право (укр.) - на тему "Злочини проти власностi (укр.)"

 
По горизонтали
2. Предметом переважної бiльшостi злочинiв проти власностi є
4. Викрадення, здiйснюючи яке, винна особа вважає, що робить це непомiтно для потерпiлого чи iнших осiб
6. Форма викрадення, що характеризується незаконною витратою чужого майна у своїх корисливих iнтересах
9. Вторгнення у житло, iнше примiщення чи сховище з метою вчинення крадiжки, грабежу чи розбою
12. Важливою ознакою грабежу є
15. Повiдомлення неправдивих вiдомостей або їх замовчування
По вертикали
1. Наявнiсть умислу або необережностi у дiях особи
3. Умиснi дiї, спрямованi на негайне вилучення чужого майна шляхом застосування фiзичного або психiчного насильства
5. Внутрiшня частина будiвлi або споруди, де перебуває майно це:
7. Противоправне приведення майна в повну непридатнiсть щодо його цiльового призначення
8. Недобросовiсне використання довiри потерпiлого
9. Незаконне безоплатне утримання майна, ввiреного винному або майна, яке перебуває в його вiданнi на законнiй пiдставi
10. Прагнення задовольнити матерiальнi потреби, отримати майнову вигоду злочинним шляхом, це є … мотив
11. Примiщення, призначене для постiйного або тимчасового проживання людей
13. Мiсце чи територiя,
14. Вимога передачi чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпiлим чи його близькими родичами,Похожие категории кроссвордов

1.
Макроекономiка (укр.)
2.
Анестезiологiя (укр.)
3.
Этика (укр.)
4.
Психодiагностика (укр.)
5.
Фiзика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочин проти власностi (укр.)
2.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
3.
По предмету Кримiнальне право (укр.) - Злочини (укр.)
4.
По гражданскому праву - Право власностi (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Мiжнародний захист прав iнтелектуальної власностi (укр.)


Кроссворды по предмету Кримiнальне право (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы