Готовый кроссворд по предмету Страхування (укр.) - на тему «Перестрахування i спiвстрахування (укр.)»

 
По горизонтали
3. Сторона, що передає непрямий ризик, називають …
6. Сторона, що бере на себе непрямий ризик, називають …
По вертикали
1. Який метод перестрахування характеризується повною свободою сторiн договору перестрахування?
2. Страховика (перестрахувальника), що вiддає ризик, називають …
4. Страховика (перестраховика), котрий ризик приймає, називають …
5. Страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всiх або частини своїх обов'язкiв перед страхувальником iншого страховика (перестраховика) - це …
7. Ризик, прийнятий перестраховиком вiд перестрахувальника, може бути знову переданий у певнiй частинi iншому перестраховику. Цей процес називають …
8. Процес, пов'язаний з передаванням ризику, називають …


Похожие категории кроссвордов:

1.
Iнвестування (укр.)
2.
Фiнанси (укр.)
3.
Бiологiя (укр.)
4.
Журналiстика (укр.)
5.
Землеустрiй (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Правоохоронi органи (укр.) - Полiцiя (укр.)
3.
По геометрии - 9 клас (укр.)
4.
По предмету Конфлiктологiя (укр.) - Медiацiя (укр.)
5.
По предмету Географiя (укр.) - Карпати (укр.)


Кроссворды по Страхування (укр.)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы