Готовый кроссворд по предмету Податкова система (укр.) - на тему «Акцизний збiр (укр.)»

 
По горизонтали
2. МИТО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ НА ТОВАРИ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ УКРАЇНИ
3. марка, яка встановлюється на конфiскованi алкогольнi напої i тютюновi вироби
6. це грошовий збiр, що справляється в судових та  арбiтражних органах, органах державного нотарiату, та iнших органах, передбачених законодавством України, за вчинення ними окремих дiй та видачу  документiв
9. особи, що ввозять чи перемiщують товари через митний кордон держави
11. НА ОКРЕМI ТОВАРИ ЗАКОНОМ МОЖЕ ВСТАНОВЛЮВАТИСЯ МИТО НА СТРОК НЕ МЕНШЕ 60 ТА НЕ БIЛЬШЕ 120 ПОСЛIДОВНИХ КАЛЕНДАРНИХ ДНIВ З ДНЯ ВСТАНОВЛЕННЯ
12. ставка, яка встановлюється у вiдсотках до вартостi товару
По вертикали
1. Особа, яка виробляє пiдакцизнi товари (продукцiю) на митнiй територiї України, у тому числi з давальницької сировини
2. МИТО ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗАКОНОМ НА УКРАЇНСЬКI ТОВАРИ, ЩО ВИВОЗЯТЬСЯ ЗА МЕЖI МИТНОЇ ТЕРИТОРIЇ УКРАЇНИ
4. ставка, яка встановлюється у грошовому виразi до одиницi продукцiї
5. документ, в якому прописується сума акцизного збору
7. непрямий податок на окремi товари (продукцiю), визначенi законом як пiдакцизнi, який включається до цiни цих товарiв (продукцiї) i оплачується покупцем
8. податок, стягнутий державою з товарiв, транспортних засобiв, iнших предметiв, що перемiшуються через митний кордон по ставках митного тарифу
10. спецiальний знак, яким маркуються алкогольнi напої та тютюновi вироби i наявнiсть якого пiдтверджує сплату акцизного збору, або належне оформлення податкового векселя, у разi здiйснення операцiй iз зазначеними товарами на територiї України

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы