Готовый кроссворд по предмету Мiжнародне право (укр.) - на тему "Органiзацiя Європейський Союз (ЄС) (укр.)"

 
По горизонтали
1. На який термiн призначаються члени Європейської комiсiї
3. Метод, що припускає видання спiльнотою нормативного акту прямої дiї, який замiнює акти внутрiшньодержавного права, ранiше регулюючих певну сферу суспiльних вiдносин.
6. Iнша назва Договору про Європейський Союз
7. Нормативно-правовий акт загального характеру, що у всiх своїх елементах обов'язковий для всiх суб'єктiв права ЄС i є актом прямої дiї
По вертикали
1. Принцип першостi Спiльнот над нацiональним правом країн-членiв регулює, як потрiбно поводитися, якщо виникає конфлiкт мiж нормою нацiонального права та правом Спiльнот.
2. Який договiр був пiдписаний Євросоюзом в 2001роцi
4. Форма прямого волевиявлення громадян з найбiльш важливих питань державного i мiсцевого значення з метою прийняття рiшень за допомогою голосування.
5. Основний законодавчий орган ЄС
7. Третя група джерел права ЄС

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы