Готовый кроссворд по предмету Казахский язык (каз.) - на тему "Сердце (каз.)"

 
По горизонтали
3. Бiрiншi қабаты қалай аталады?
4. Эндокард астында өте көп Қандай талшықтар орналасады?
5. Адамның жүрегi неше бөлiктен тұрады?
По вертикали
1. Күре тамыр қаны қайда түседi?
2. Екiншi қабаты қалай аталады?
4. Бiр ең маңызды органдардан адами бойда?

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы