Готовый кроссворд по предмету Казахский язык (каз.) - на тему "Казахстан"

 
По горизонтали
2. Азастанды аспапты этно-рок стилiндегi музыкалы жым
3. Жетi Жарыны кiм жетiлдiрiп бекiттi
6. Кне орыс жылнамаларда ыпшатарды алай атады
7. Р-сындаы маталл тауып жне ндiретiн орталы
8. Кiшi Жздi Шер Гази-ханнын ксiнiн аты кiм
10. Азатын бесiншi ханы кiм болан
12. Укаш атанын мазары ай аланын касында орналасан
13. Отырар аласынын баса аталымы
14. Рманазы Саырбайлы ай алада немесе ауылда дуниеге келдi
15. Ай мемлекеттiк табии орыы 2004 жылда рылан
16. 1854 жылда азастандаы ай ала рылды
По вертикали
1. Араанды облысындаы кмiр алабын алаш ашушы кiм болып саналады
4. Шырырабт аласы азастаннын ай облысында орналасан
5. Р-сынын ай зенiне грек тарихшылар «таниас» деген ат ойды
8. Андай филосов, математик, шыыс алым 872 ж. Дниеге келген
9. Азастаннын е биiк тау
11. Оыздардын астана болан кне ала
14. Аза ылым-тiлшi, филолог, педагог, оам жне мемлекеттiк айраткер 1899-1938 жылдарында мiр срген кiм

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы