Готовый кроссворд по предмету Казахский язык (каз.) - на тему "Кирпич (каз.)"

 
По горизонтали
2. Белгiлi бiр iс-рекеттен шыатын орытындысы, жемiсi
4. Абыстырылан екi затты иыспай алан ашы жерi
По вертикали
1. Буын, сала, тарау. 2. Жн, рет, тртiп.3. Ауыс. техн. Жем, торап
3. Таулы жерлердегi атты кристалл жыныс, соны лкендi-кiшiлi блшектерi
5. Жа емес
6. Йдi, ораны т. б. рылысты тiк келген трт жатауы

Околостуденческое

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы