Готовый кроссворд по предмету Судочинство в господарських судах (укр.) - на тему "Загальнi положення (укр.)"

 
По горизонтали
3. За наслiдками розгляду апеляцiйний господарський суд виносить
5. Чому не пiдлягають судовi рiшення, ухваленi у закритому судовому засiданнi
7. Хто виконує обовязки судового засiдання у разi вiдсутностi судового розпорядника
По вертикали
1. В якому порядку вгсу переглядає рiшення апеляцiйних i мiсцевих господарських судiв
2. Якою мовою здiйснюється господарське судочинство
4. Якi спори є рiзновидом правових спорiв, якi виникають у процесi здiйснення господарської дiяльностi
6. Здатнiсть мати процесуальнi права та обовязки сторони, третьої особи, заявника, заiнтересованої особи (процесуальна правоздатнiсть) мають усi фiзичнi особи та
8. Хто має право на оплату виконаної роботи та на компенсацiю витрат, повязаних з проведенням експертизи i викликом до суду

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы