Готовый кроссворд по предмету Стандартизацiя, сертифiкацiя та управлiння якiстю у цивiльнiй безпецi (укр.) - на тему «Оцiнювання вiдповiдностi (укр.)»

 
По горизонтали
4. Установлений спосiб виконування роботи чи процесу.
5. Припинення чинностi заяви про вiдповiднiсть.
6. Перевiряння проектної документацiї на продукцiю, продукцiї, процесу установлювання чи монтування й визначення їхньої вiдповiдностi встановленим вимогам або, на основi професiйного оцiнювання, - загальним вимогам.
8. Використання результату оцiнювання вiдповiдностi, проведеного iншою особою чи органом.
9. Можливiсть для заявника провести оцiнювання вiдповiдностi згiдно з правилами системи або схеми.
11. Заява про незадоволенiсть дiями органу оцiнювання вiдповiдностi чи органу акредитацiї з боку будь-якої органiзацiї чи особи щодо очiкування вiдповiдi.
12. Пiдтвердження правомiрностi результату оцiнювання вiдповiдностi, проведеного iншою особою чи органом.
По вертикали
1. Пiдтвердження вiдповiдностi першою стороною.
2. Пiдтвердження вiдповiдностi третьою стороною, що стосується органу оцiнювання вiдповiдностi, яке слугує офiцiйним доказом його компетентностi для виконання конкретних завдань щодо оцiнювання вiдповiдностi.
3. Тимчасове визнання нечинною заяви про вiдповiднiсть для всiєї або частини встановленої сфери пiдтвердження.
5. Пiдтвердження вiдповiдностi третьою стороною, яке стосується продукцiї, процесiв, систем чи персоналу.
7. Видання заяви на пiдставi ухваленого пiсля критичного огляду рiшення про те, що встановленi вимоги виконано.
8. Результат процесу.
10. Орган, що дiє згiдно iз застосовуваними правилами i не має можливостi брати участь в управлiннi системою чи схемою.
13. Систематичне спостерiгання за дiями щодо оцiнювання вiдповiдностi як основи для пiдтримання правомiрностi заяви про вiдповiднiсть.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы