Готовый кроссворд по предмету Мiжнародне економiчне право (укр.) - на тему "Норми мiжнародного права (укр.)"

 
По горизонтали
2. Функцiя яку виконують охороннi норми.
3. Одна з чотирьох форм здiйснення мiжнародно правових норм?
7. У межах якої норми суб'єкти мiжнародного права самi визначають свою поведiнку, взаємнi права та обов'язки у залежностi вiд обставин та iнтересiв?
8. Норми МП мають яку форму застосування?
По вертикали
1. Покарання за порушення норм права?
4. Якi норми дiють у межах країн одного регiону?
5. Що за правило поведiнки, яке створюється державами та iншими суб'єктами мiжнародного права узгодженням своїх позицiй i визнається ними як юридично обов'язкове, спрямоване на регулювання вiдносин мiж учасниками мiжнародних вiдносин?
6. Якi норми покликанi регулювати вiдносини двох або декiлькох держав i пов'язанi з їх взаємними iнтересами?

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы