Готовый кроссворд по предмету Художня культура (укр.) - на тему «Общий (укр.)»

 
По горизонтали
2. Вид оразотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, друковане зораження, в осовi якого лежить такий малюнок.
5. Музично-сценiчна вистава, переважно розважального змiсту
7. Один iз найпопулярнiших видiв сучасного театрального мистецтва
8. Батькiвщина європейського театрального мистецтва
11. Провiдний московський iконописець кiнця xv — початку xvi ст
14. Рiзновид вiзуального мистецтва, що передбачає естетизацiю предметного чи пейзажного середовища, окремих просторiв.
17. Одночасно наука i мистецтво проектування будiвель та споруд
20. Ророр
22. Популярний струнний ударний iнструмент у китаї
По вертикали
1. Вид графiки, у якому зображення є друкованим вiдбитком з малюнка, виконаного гравером на спецiально пiдготовленiй дошцi.
3. Асиметричний букет
4. Впчсма
6. Твори цих мистецтв ми можемо побачити, вони займають певне мiсце у просторi
7. Основа художньої культури
9. Асмпв
10. Батькiвщина оперного мистецтва
12. Мистецтво латинської америки
13. Створення за допомогою хiмiко-технiчних засобiв зрового образу документального значення, художньо виразного i достовiрного, що фiксує в застиглому зораженнi мить дiйсностi.
14. Художнiй напрям який сформувався у францiї в кiнцi xix ст
15. Напрям мистецтва кiнця xix — середини xx ст
16. Один з видiв просторових мистецтв, що створює об'ємнi зображення, вилiпленi з мя'кого матерiалу.
18. Вираження емоцiй за допомогою рухiв
19. Портрети персонажiв, пейзажi
21. Щдзвад
23. Стиль у європейському мистецтвi (живописi, скульптурi, музицi, лiтереатурi) та архiтектурi початку XVI столiття — кiнця XVIII столiття. Цей стиль висловлює бажання насолоджуватись дарунками життя, мистецтва i природи

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы