Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) по темам "Microsoft Word (укр.)", "Основи iнформатики (укр.)", "Операцiйна система windows (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 23 слов, смогли построить на 16 слов
Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) по темам Кросcворд по предмету Iнформатика (укр.) по темам
 
По горизонтали
3. Екран, на якому вiдображається iнформацiя, з якою працюєкомп’ютер
4. Панель, яка вiдображається поруч iз видiленим текстом
8. Внесення змiн у зовнiшнiй вигляд тексту
10. Постачальник, який здiйснює персональний доступ в Iнтернет
12. Сприймається тактильними рецепторами
15. Провiдники, що зв’язують мiж собою всi пристрої комп’ютера

По вертикали
1. Пристрої, що дозволяють вводити в комп’ютер вiдеоматерiал зi звичайного вiдеомагнiтофона або вiдеокамери для подальшої його обробки — монтажу, накладення титрiв i т. д
2. Властивiсть абзацу, яка визначає спосiб розташування рядкiв абзацу вiдносно його меж
5. Теоретична та прикладна (технiчна, технологiчна) дисциплiна, що вивчає структуру i загальнi властивостi iнформацiї, а також методи i (технiчнi) засоби її створення, перетворення, зберiгання, передачi та використання в рiзних галузях людської дiяльностi
6. Подання данних у формi, придатнiй для сприйняття людиною
7. Файл, що мiстить набiр iнструкцiй для виконання
9. Електронна схема комп’ютера, що забезпечує побудову зображення на екранi монiтора з деякою роздiльною здатнiстю
11. Впорядкований набiр логiчно взаємоповязаних даних, що використовуються спiльно та призначенi для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв
12. Передається у виглядi символiв
13. Назва адресацiї, яка приводить до того, що при копiюваннi i перемiщеннi формули адреси комiрок у формулi змiнюються в залежностi вiд їх мiсця розташування.
14. Це особливий тип компютерних програм, розроблених для коректної взаємодiї з пристроями

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Банкiвська система (укр.)
2.
Податкова система (укр.)
3.
Налоговая система
4.
Риторика (укр.)
5.
Материаловедение (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Iнформатика (укр.) - Операцiйна система windows (укр.)
2.
По предмету Iнформатика (укр.) - Основи iнформатики (укр.)
3.
По предмету Iнформатика (укр.) - Операцiйна система (укр.)
4.
По информатике - Операцiйна система (укр.)
5.
По информатике - Microsoft Windows


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы