Кросcворд по предмету Етика дiлового спiлкування (укр.) на тему "Мовлення i говорiння (укр.)"

Был запрошен кроссворд на 30 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по предмету Етика дiлового спiлкування (укр.) на тему Кросcворд по предмету Етика дiлового спiлкування (укр.) на тему
 
По горизонтали
3. Стiйка характеристика суб'єкта, що вiдображає його схильнiсть до поведiнки, метою якого є заподiяння шкоди навколишньому середовищу (людинi чи предмету).
8. Вид спiлкування без використання слiв.

По вертикали
1. То як iншi люди бачать i сприймають iншу людину.
2. Рухи, що мають сигнальне значення; виражальнi рухи головою, рукою у процесi комунiкацiї.
4. Передача iнформацiї у будь-якiй формi вiд однiєї особи до iншої безпосередньо або за допомогою засобiв зв'язку будь-якого типу.
5. Вираз обличчя, губ та очей, що вiдбиває iронiю, насмiшку (глузування, сарказм).
6. Iстиннi думки спiврозмовника, прихованi в його словах i фразах.
7. Зона чи простiр, який людина розцiнює як свiй особистий. Вiн нiби є продовженням її тiла. У кожної людини є своя особиста територiя.

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Природознавство (укр.)
2.
Оподаткування (укр.)
3.
Анатомiя (укр.)
4.
Юриспруденцiя (укр.)
5.
Фiзiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Дефектологiя (укр.) - Порушення мовлення (укр.)
2.
По предмету Психологiя (укр.) - Мовлення та спiлкування (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Бiологiя (укр.) - Плазуни (укр.)
5.
По предмету Українська мова (укр.) - Правила (укр.)


Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы