Готовый кроссворд по предмету Українська мова (укр.) - на тему «Правила (укр.)»

 
По горизонтали
2. … мовнi норми - написання слiв
3. … мовнi норми - визначають вимову звукiв
4. … мовнi норми - регулюють вибiр морфем, їх розташування i сполучення у складi слова
6. … мовнi норми - визначають правильний словесний наголос
7. … мовнi норми - доцiльнiсть використання мовно-виражальних засобiв у конкретному лексичному оточеннi, вiдповiднiй ситуацiї спiлкування
8. Сукупнiсть загальноприйнятих мовних засобiв, що є зразковими на певному iсторичному етапi
9. … мовнi норми - розрiзнення значень i семантичних вiдтiнкiв, закономiрностi лексичної сполучуваностi
По вертикали
1. … мовнi норми - регулюють вибiр варiантiв морфологiчної форми слова i варiантiв її поєднання з iншими словами
4. … мовнi норми - регулюють вибiр варiантiв побудови словосполучень i речень
5. … мовнi норми - вживання роздiлових знакiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы