Готовый кроссворд по предмету Теорiя держави i права (укр.) - на тему "Держава (укр.)"

 
По горизонтали
1. Вид органу, який за мiсцем створення обирається народом
2. Республiка буває президентська, пардаментська i …
5. Перша назва Офiсу Президента - … Президента
7. Держава, що визначає людину, як найвищу соцiальну цiннiсть
8. Владна складова механiзму держави
9. До якої влади входять вiдносяться всi суди, що є в країнi
12. Форма правлiн, за якою вся влада належить однiй полiтичнiй партiї чи одному правителю (диктатору)
14. Наявнiсть метрополiї та колонiй, характернi для … (Н.в)
15. Теорiя, за якою держава утворилася шляхом завоюваннь
16. Демократичний режим який перебуває у станi переходу вiд авторитарного
17. Статус президента України
18. Народовладдя
19. Форма державного правлiння, у якiй влада належить духовенству
21. Як називається держава, що подiленна на територiальнi одиницi якi мають ознаки держави
По вертикали
1. Орган законодавчої ради
3. Назва монархiї, яка обмеженна парламентом
4. Державновладнi повноваження, дiя вiд iменi держави, дiя в чiтких межах закону - це ознаки … держави
6. За соцiальним значенням функцiї держави бувають похiднi i
10. Управлiння суспiльством - головна функцiя …
11. Як називається будь-яка людина/особа, що бере участь у цивiльних правовiдносинах
13. Обєднення незалежних країн
15. Є головным джерелом влади в Українi
20. Територiя з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине цiле з погляду iсторiї, культури, нацiї

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы