Готовый кроссворд по предмету Религiєзнавство (укр.) - на тему "Буддизм i iслам (укр.)"

 
По горизонтали
3. Хто був засновником iсламу по мусульманськiй традицiї?
7. Найважливiшим для буддистiв є поняття?
8. У iндуїзмi стан людини, яке сягнуло звiльнення, називається мокшею, а буддизмi?
10. Iм'я мусульманського бога?
11. Третьою (самою пiзньою за часом виникнення) свiтовою релiгiєю є?
12. У буддизмi на вiдмiну вiд християнства i iсламу, немає церкви, але є громада вiруючих яка зветься?
13. Проповiдь свого вчення Будда почав iз “чотирьох шляхетних iстин”. Вiдповiдно до першої iстинi, все iснування людини є?
15. Люди, поверхово обiзнанi з буддизмом, вважають, що нiрвана — це?
По вертикали
1. Релiгiйно-фiлософське вчення (Дгарма) про духовне пробудження (бодгi), яке виникло близько VI столiття до н. е. в Давнiй Iндiї
2. Традицiйна стара буддиська школа?
4. Що, згiдно релiгiї, має робити мусульманин, обов'язково, п'ять разiв на день?
5. Батькiвщина буддизму?
6. Вiра у безлiч богiв?
9. Форма свiтогляду визначається духовно-практичним засобом освоєння дiйсностi, а саме вiра в надприродну силу Бога це?
14. Основна священна книга мусульман, як П'ятикнижжя Моисеево для євреїв, Євангелiє для християн

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы