Готовый кроссворд по предмету Природознавство (укр.) - на тему "Общий (укр.)"

 
По горизонтали
4. Дорiвнює 1000 грамiв
9. Порiвняння з еталоном
14. Знання людини про природу
20. Явище, повязане з поширенням свiтла
22. Те, з чого складаються тiла
23. Взаємне поширення часток однiєї речовини мiж частинками iншої
24. Явище, повязане з рухом тiл
25. Збiльшувальний прилад
По вертикали
1. Характеристика тiла, що вимiрюється в см
2. Планка для креслення прямих лiнiй
3. Прилад для спостереження за вiддаленими предметами
5. Найменьша частина речовини
6. Хiмiчне явище, ознакою якого є видiлення свiтла i тепла
7. Що викликае краса природи в душiу кожного з нас
8. Спосiб роздiлення сумiшi шляхом пропускання її через фiльтри
10. Вивчення тiл i явищ у спецiально створених умовах
11. Природнича наука вивчаюча усi небеснi тiла
12. Наука вивчаюча тiла живоi природи
13. Перший крок до пiзнання природи
15. Здатнiсть речовин передавати тепло в навколишнiй простiр
16. Все те, що оточуе людину
17. Яка наука вивчае та пояснюе особливостi явищ природи на Землi
18. Прилад, призначений для спостереження небесних тiл
19. Прилад для вимiрювання температури
21. Ця наука вивчае взаемозвязки органiзмiв мiж собою та навколишнiм середовищемПохожие категории кроссвордов

1.
Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
Лiнгвiстика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
2.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
3.
По - Лiнгвiстика (укр.)


Кроссворды по предмету Природознавство (укр.)
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы