Готовый кроссворд по предмету Культурологiя (укр.) - на тему "Мисцетство (укр.)"

 
По горизонтали
2. Художнiй стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовiчної культури країн Захiдної Європи (мiж серединами xii i xvi столiть). (готичний)
3. Одна з функцiй мистецтва
4. Де з’явилися першi твори християнського настiнного зображення (рим) (катакомби)
5. Як перекладається слово класицизм
7. Iсторична епоха, в якiй зародився романтизм
8. Вид скульптури
9. Вiзантiйська естетика — синтез двох свiтоглядних тенденцiй: християнської й … (античної)
10. Як називався найпоширенiший пiдвид стилю бароко в Українi
11. Художнiй напрям у Францiї в кiнцi хiх ст
12. Сукупнiсть досягнень людського суспiльства виробничого суспiльного i духовного життя
13. Який собор є прикладом переходу до зрiлої готики (xii—xiii ст.) (Шартрський)
16. До якої групи вiдносять Рембрандтвана Рейна
17. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi медицини, "за працi з iмунiтету"
18. Український драматург, п'єси якого можна побачити на сценах Європи, Америки та Астралiї
19. Якi собори найвищi та простiшi в планi. Дуже витягнутi по вертикалi i мають високi шпилi башт (нiмецькi)
20. Архiтектурна памятка Київської Русi
21. Напрям мистецтва 17-19 столiття
22. Основа середньовiччя
По вертикали
1. Iдейний рух у лiтературi й мистецтвi, що виник наприкiнцi 18 столiття у Нiмеччинi, Великiй Британiї й Францiї. Характерними ознаками є заперечення рацiоналiзму, вiдмова вiд суворої нормативностi в художнiй творчостi, культ почуттiв людини
4. Яка культура є гранично специфiчним феноменом середньовiччя (ще вiдома як смiхова) (карнавальна)
6. Галузь людської дiяльностi яка вирiшує рiзноманiтнi завдання з естетичної органiзацiї простору
9. Мистецький витвiр з незвичайних матерiалiв чи випадкових предметiв
10. Как називалось найпоширенiший пiдвид стилю барроко в Українi.
14. В який перiод остаточно складається образ лицаря як взiрця, що уособлює ряд неодмiнних — вiдповiдно до цiнностей епохи — достоїнств. (середньовiччя)
15. Напрям мистецтва кiнця хiх

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы