Готовый кроссворд по предмету Культурологiя (укр.) - на тему «Мисцетство (укр.)»

 
По горизонтали
7. Український драматург, п'єси якого можна побачити на сценах Європи, Америки та Астралiї
8. Вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є малюнок, друковане зображення, в основi якого лежить такий малюнок
11. Якi собори найвищi та простiшi в планi. Дуже витягнутi по вертикалi i мають високi шпилi башт (нiмецькi)
13. Вiра в одного бога
14. Одна з функцiй мистецтва
16. Вiзантiйська естетика — синтез двох свiтоглядних тенденцiй: християнської й ...
18. Яка культура є гранично специфiчним феноменом середньовiччя (ще вiдома як смiхова) (карнавальна)
21. Де народився Дiєго Валаскес?
23. Вид скульптури
По вертикали
1. Лауреат Нобелiвської премiї у галузi медицини, "за працi з iмунiтету"
2. В який перiод остаточно складається образ лицаря як взiрця, що уособлює ряд неодмiнних — вiдповiдно до цiнностей епохи — достоїнств. (середньовiччя)
3. Основа середньовiччя
4. До чого виник особливий iнтерес, спричинений розумiнням освяченого iконописного зображення як вищої реальностi, порiвняно з минущим свiтом явищ (пiд час нового етапу розвитку патристичної естетики) (iконопис)
5. До якої групи вiдносять Рембрандтвана Рейна
6. Архiтектурна пам'ятка Київської Русi
8. Що називають комлпект з декiлькох предметiв одного стилю?
9. Художнiй стиль, що був завершальним етапом у розвитку середньовiчної культури країн Захiдної Європи (мiж серединами xii i xvi столiть). (готичний)
10. В якому мiсцi з'являються прояви романтизму?
12. Напрям мистецтва 17-19 столiття
15. Чим називають рельєф, де опукле зображення виступає на площиною фону не бiльш нiж на половину свого обьєму?
17. Що називають рiзновид столу, що приставляють до площини стiни
19. Исторична епоха, в якiй зародився романтизм
20. Галузь людської дiяльностi яка вирiшує рiзноманiтнi завдання з естетичної органiзацiї простору
22. Головна iдеологiя Вiдродження
24. Мистецький витвiр з незвичайних матерiалiв чи випадкових предметiв

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы