Готовый кроссворд по предмету Iсторiя економiчної думки (укр.) - на тему «Формування засад ринкового господарства в українi (90-тi роки ХХ ст.) (укр.)»

 
По горизонтали
1. У вереснi 1996 р. була проведена грошова реформа. Її суть полягала у фактичнiй деномiнацiї в 100 тис. разiв карбованця i замiну його …
5. В наслiдок якої реформи було проведено масштабне паюваннi землi без права її продажу?
7. Згiдно з Декларацiєю «про державний суверенiтет» економiчна полiтика України набула …
По вертикали
2. 24 серпня 1991 р. Верховна Рада України прийняла Iсторичний документ виняткового значення для долi українського народу, а саме … України.
3. Який тягар привiв до розвитку "тiньової економiки", обмеження виробничої та комерцiйної дiяльностi?
4. 19 липня 1994 новим Президентом України було обрано … ?
6. Скорочення державної регламентацiї господарського життя, усунення законодавчих чи бюрократичних перешкод економiчної дiяльностi, централiзованого цiноутворення, розподiлу ресурсiв, адмiнiстративного обмеження зовнiшньої торгiвлi призвело до … економiки.

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы