Готовый кроссворд по географии - на тему «Литосфера (укр.)»

 
По горизонтали
3. Мiнерали й гiрськi породи, що використовує людина
5. Материк Пангея розколовся на 2 материки:лавразiю i …
6. Осередок землетрусу
7. Копалини, що використовують як паливо
8. Процес утворення й руху магми
9. Перший єдиний материк
10. Нижнiй шар земної кори
13. Повязанi з процесом метаморфiзму
15. Мiсце на поверхнi землi, що розташоване над осередком
16. Хвилi, якими поширюється енергiя вiд землетрусу
17. Вязкий шар у верхнiй частинi мантiї
18. Фонтани гарячої води з-пiд землi
19. Утворюються внаслiдок застигання магми
20. Малорухомi дiлянки земної кори
22. Зовнiшнiй магматизм
23. Породи -сполучення кiлькох мiнералiв
По вертикали
1. Утворюються пiд дiєю температури повiтря води …
2. Природнi утворення якi складаються з 1 речовини
4. Тверда оболонка землi
5. Середнiй шар земної кори
11. Руйнування i змiни гiрських порiд …
12. Коливання земної поверхнi
14. Плити на якi дiлиться лiтосфера
19. Кориснi копалини, з яких виплавляють метали
21. Пород складається верхнiй шар земної кори


Похожие категории кроссвордов:

1.
Хiрургiя (укр.)
2.
Конфлiктологiя (укр.)
3.
Фармакологiя (укр.)
4.
Аудит (укр.)
5.
Агробiзнес (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По географии - Литосфера
2.
По промышленной экологии - Литосфера
3.
По географии - Литосфера и человек
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по географии

- Г -
- П -
- Р -
- С -
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы