Готовый кроссворд по географии - на тему "Литосфера (укр.)"

 
По горизонтали
3. Мiнерали й гiрськi породи, що використовує людина
5. Материк Пангея розколовся на 2 материки:лавразiю i …
6. Осередок землетрусу
7. Копалини, що використовують як паливо
8. Процес утворення й руху магми
9. Перший єдиний материк
10. Нижнiй шар земної кори
13. Повязанi з процесом метаморфiзму
15. Мiсце на поверхнi землi, що розташоване над осередком
16. Хвилi, якими поширюється енергiя вiд землетрусу
17. Вязкий шар у верхнiй частинi мантiї
18. Фонтани гарячої води з-пiд землi
19. Утворюються внаслiдок застигання магми
20. Малорухомi дiлянки земної кори
22. Зовнiшнiй магматизм
23. Породи -сполучення кiлькох мiнералiв
По вертикали
1. Утворюються пiд дiєю температури повiтря води …
2. Природнi утворення якi складаються з 1 речовини
4. Тверда оболонка землi
5. Середнiй шар земної кори
11. Руйнування i змiни гiрських порiд …
12. Коливання земної поверхнi
14. Плити на якi дiлиться лiтосфера
19. Кориснi копалини, з яких виплавляють метали
21. Пород складається верхнiй шар земної кориПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По географии - Литосфера
2.
По промышленной экологии - Литосфера
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Экономика (укр.) - Бiоекономiка (укр.)


Кроссворды по географии
Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2021, Список Литературы