Готовый кроссворд по энергетике - на тему «Энергетика (каз.)»

 
По горизонтали
3. Атмосферадағы ауа массасының кинетикалық энергиясын электр, механикалық, жылу немесе кез-келген басқа энергия көздерiне айналдыруға маманданған энергетика саласы
7. Ядролық реакциялар мен радиоактивтi ыдырау кезiнде босатылған атом ядроларындағы энергия.
9. Адамның экономикалық және шаруашылық қызметi, судың ағынын электр энергиясына айналдыруға қызмет ететiн үлкен табиғи және жасанды кiшi жүйелер жиынтығы.
14. Энергияның қандай да бiр түрiн алу үшiн күн радиациясының тiкелей пайдаланылуына негiзделген альтернативтi энергия бағыты
17. Жарылыс ықтималдығы алынып тасталған өндiрiстiк процестiң жай-күйi немесе егер ол орын алса, оларға келтiрiлген қауiптi және зиянды факторлар пайда болуына жол бермейдi және материалдық активтер сақталады
По вертикали
1. Нысанның сипаты белгiленген техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесiмен жұмыс жағдайын қамтамасыз етедi
2. Ауыстырылған айнымалы ток түрлендiрiлген немесе шығарылатын энергияның энергиясын алу үшiн тiкелей емес немесе трансформатордың номиналды қуатынан әлдеқайда төмен қуаты бар трансформатордың орамасы
4. Электр энергиясын механикалық энергияға айналдыратын құрылғы
5. Электр энергиясын немесе сигналды өндiруге немесе шығаруға байланысты шамаларға (кернеу, ток, импеданс …) немесе компоненттерге (терминалдарға, өткiзгiштерге) қолданылатын термин
6. Атом ядроларының ыдырауы
8. Адамның экономикалық және экономикалық қызмет саласы, барлық түрдегi энергия ресурстарын түрлендiруге, таратуға және қолдануға қызмет ететiн үлкен табиғи және жасанды кiшi жүйелер жиынтығы
10. Күкiрттi балқытылған металлдан шығаруға ықпал ететiн физика-химиялық процестер
11. Адам қауiптi және зиянды өндiрiстiк фактордың көзi арасындағы ең қысқа қашықтық, онда адам қауiптi аймақтан тыс жерде
12. Бұл қоршаған ортаға кiрiспе немесе оған жаңа, әдетте физикалық емес, химиялық, ақпараттық немесе биологиялық агенттерге тән емес немесе оларды әртүрлi ортада табиғи орташа жылдық деңгейден асып кетуiне әкелiп соқтырады, бұл терiс әсер етедi.
13. Кез-келген энергияның табиғи көзi, отынның барлық түрлерiнiң жалпы атауы
15. Тiрi организмдердiң қауымдастығынан тұратын биологиялық жүйе, олардың тiршiлiк ету ортасы, олар арасындағы зат пен энергияны алмастыратын байланыстар жүйесi
16. Электр энергиясын беру және тарату үшiн электр қондырғылар жиынтығы
18. Атмосфералық ауа ағыны бар көп мөлшердегi суды салқындатуға арналған құрылғы
19. Жасанды су қоймасы, әдетте, суды жинақтау және сақтау үшiн суды ұстайтын құрылымдар арқылы өзен аңғарында қалыптастырылады
20. Қысқа тұйықталу жағдайында қалыпты жағдайдағы қалыпты жағдайдағы қалыпты жағдайдағы ағындарды қосу және қосу, тiзбектегi қалыпты жағдайларда ағындарды ауыстырып қосуға, өткiзуге және ажыратуға қабiлеттi контактiлi коммутациялық құрылғы

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2023, Список Литературы