Готовый кроссворд по предмету Дизайн (укр.) - на тему «Графiка (укр.)»

 
По горизонтали
2. Одна iз технiк гравюри на металi
5. Яку гравюру виконують у фотолабораторiї
8. Українськи першодрукар
9. Трафаретний спосiб друку, де використовують шовкову тканину
10. Один iз видiв друку
12. Вид образотворчого мистецтва
14. Означення технiки голки, що використовуютьдля гравiрування
По вертикали
1. Технiка хiмiчної обробки металевої дошки
3. Гравюра, що виконуються в одному екземплярi
4. Матерiал, що у станковiй графiцi посiдає одне з перших мiсць
6. Вiд латинського -зберiгати
7. Шрифтовийтоварний знак-назва фiрми
9. Як називаються iнструменти, призначенi для торцевої гравюри
11. По французьки означає розмивка
13. Країна, де виникла гравюра

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы