Готовый кроссворд по физике - на тему "Коливання (укр.)"

 
По горизонтали
2. Максимальне значення вiдхилення вiд положення рiвноваги
3. Фiзична величина, вiдхилення вiд положення рiвноваги
6. Промiжок часу, протягом якого амплiтуда згасаючих коливань зменшується
7. Коливання, якi пiдтримуються внутрiшнiми джерелами енергiї системи
8. Рух, при якому значення фiзичних величин, якi змiнюються в процесi руху, повторюються через певний iнтервал часу
11. Тiло, свобода руху якого в полi тяжiння обмежена пiдвiсом в однiй точцi
12. Як називається коливання, пiд час яких амплiтуда поступово зменшується
13. Маятник, точкове тiло, пiдвiшене до нерозтяжної i невагомої нитки, називається …
14. Як називається коливання, пiд час яких коливна величина змiнюється з часом за законами синуса або косинуса
15. Векторна фiзична величина, що дорiвнює змiнi швидкостi тiла за одиницю часу
17. Прилад для спостереження коливань та запису їх у графiчнiй формi
18. Тiло, виведене зi стану рiвноваги здiйснює коливання навколо положення рiвноваги, яке називається власним, або
19. Фiзична величина, кiлькiсть подiй за одиницю часу
20. Нiдерландський фiзик, який винайшов маятниковий годинник, Хрiстiан …
По вертикали
1. Стан фiзичної системи, в якому її характеристики не змiнюються з часом
4. Час одного повного коливання
5. Кутова мiра часу, який минув вiд початку коливань
9. Коливання, якi вiдбуваються зi сталою амплiтудою називаються …
10. Явище рiзкого зростання амплiтуди вимушених коливань
16. Процес, у результатi здiйснення якого система постiйно повертається до початкового стануПохожие категории кроссвордов

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
2.
По предмету Українська мова (укр.) - Осiнь (укр.)
3.
По предмету - Дiєприкметник (укр.)


Кроссворды по физике

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- П -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ш -
- Э -
- Я -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы