Готовый кроссворд по физике - на тему "Свiтловi явища (укр.)"

 
По горизонтали
1. Тiло, що дозволяє отримувати оптичнi зображення предметiв, вiдображаючи свiтловi променi
4. Пристрiй, за допомогою якого можна виявити свiтлове випромiнювання
5. Випромiнювання, яке сприймається оком людини
6. Яку назву має вiдбивання свiтла вiд гладенької поверхнi
8. Природне джерело свiтла
11. Одиницi освiтленостi
13. Як свiтло поширюється в однорiдної маси
14. Основний природне джерело свiтла
17. Штучне джерело свiтла
20. Область простору, куди потрапляє свiтло лише вiд частини джерела (або джерел) свiтла
21. Яке небесне тiло ми бачимо вночi на небi, але яке не є джерелом свiтла
22. Як називається частинка свiтла
24. Явище, що пояснюється заломленням свiтла. Воно для втомленого
25. Одиниця свiтлового потоку
По вертикали
2. Яку назву має вiдбивання свiтла вiд шорсткої поверхнi
3. Штучне джерело свiтла
7. Явище змiни напрямку поширення свiтла при переходi з одного середовища в iнше
9. Яскрава свiтлова точка, яку теплої лiтньої ночi можна побачити в лiсовiй травi
10. Явище розкладання бiлого свiтла на кольори
12. Лiнiя, вздовж якої поширюється свiтло
15. Роздiл фiзики, що вивчає властивостi свiтла
16. Якою грецькою лiтерою позначають кут падiння
18. Одне iз п’яти вiдчуттiв, що дає нам найбiльше iнформацiї про довкiлля
19. Зображення, яке дає плоске дзеркало
23. Простiр, куди не потрапляє свiтло вiд джерелаПохожие категории кроссвордов

1.
Цiноутворення (укр.)
2.
Религiєзнавство (укр.)
3.
Информатика (укр.)
4.
Економетрика (укр.)
5.
Географiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Природознавство (укр.) - Свiтловi та звуковi явища (укр.)
2.
По предмету Фiзика (укр.) - Тепловi явища (укр.)
3.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Геологiчнi небезпечнi явища (укр.)
4.
По предмету Природознавство (укр.) - Явища, небеснi тiла (укр.)
5.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)


Кроссворды по физике

- А -
- В -
- Г -
- Д -
- Е -
- З -
- И -
- К -
- Л -
- М -
- Н -
- О -
- П -
- Р -
- Р -
- С -
- Т -
- У -
- Ф -
- Ш -
- Э -
- Я -Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы