Кросcворд по литературе на тему "тропи"

Был запрошен кроссворд на 8 слов, смогли построить на 8 слов
Кросcворд по литературе на тему Кросcворд по литературе на тему
 
По горизонтали
4. троп, який полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний до нього, за допомогою компаративної зв'язки, тобто єднальних сполучників: як, мов, немов, наче, буцім, ніби та ін. або предиката — подібний, схожий, нагадує, здається та ін.
5. це прийом виразності, що реалізується на рівні слова чи словосполучення
6. слово або вислів, що передає розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого.

По вертикали
1. слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для цього слова предметом за своєю природою.
2. різновид метонімії, що базується на кількісному співставленні предметів та явищ. Вживання однини у значенні множини і навпаки, визначеного числа замість невизначеного, видового поняття замість родового тощо.
3. художній зворот очевидного і навмисного перебільшення для посилення та підкреслення думки
4. вид метафори — вираз, що дає уявлення про яке-небудь поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої особи і наділеного її властивостями. Наприклад, зображення у міфах греків та римлян щастя у вигляді вередливої богині Фортуни тощо. Вельми часто уособлення застосовується при зображенні природи, яка наділяється тими або іншими людськими рисами.
7. це слово чи словосполучення, завдяки особливій ​​функції в тексті, допомагає слову набути нового значення або сенсового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту певної мальовничості та насиченості

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Околостуденческое

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2024, Список Литературы